FAQ

Čo si mám predstaviť pod pojmom virtuálna managerka?

Nové online technológie umožňujú managerke prístup odkiaľkoľvek a spoluprácu s kýmkoľvek. Veď smartfón, email, messenger, whats up či skype má už dnes takmer každý podnikateľ. Je to zmena systému, ktorý vo firmách funguje niekoľko desaťročí. Základom obojstranne výhodnej spolupráce sú jasne nastavené pravidlá hneď od začiatku a kus dôvery k tomu. Som presvedčená, že keď majú ľudia možnosť organizovať vlastný čas, sú oveľa efektívnejší a v neposlednom rade aj šťastnejší. Nehrozí vyhorenie či nekontrolovaná fluktuácia ako pri zamestnancoch.

Samozrejme ponúkať flexibilnú prácu a riadiť ju na diaľku chce odvahu. Pre obe zúčastnené strany. Je to predovšetkým o veľkej dôvere. Avšak firma ktorá sa toho nezľakne, získa viacero nezanedbateľných výhod. Zníži si náklady nielen za prenájom priestorov kancelárie, kancelárskych potrieb a techniky, ale zároveň nemusí riešiť odvody zamestnancov, spracovanie mzdy, či výpovede.

Dá sa s managerkou stretnúť aj osobne?

Áno. V prípade klientov z Bratislavy a okolia nie je žiaden problém. Môžete ma však stretnúť aj na rôznych podujatiach v rámci celého Slovenska. Priebežne dopĺňam aktuálne termíny a miesta, ktoré zverejňujem na FB profile www.facebook.com/managerka/  a web stránke www.managerka.sk .

Ako sa nastavuje spolupráca a na základe čoho bude prebiehať?

Navzájom sa odsúhlasí a podpíše mandátna zmluva, v ktorej sú presne špecifikované úkony, termíny, práva aj povinnosti oboch zúčastnených strán. Okrem iného obsahuje aj povinnosti managerky zachovávať mlčanlivosť, garanciu nulovej konkurencie v klientovom odbore, ale aj povinnosť starať sa o dobré meno klienta a budovať jeho goodwill v odborných kruhoch.

Ako prebieha fakturácia a úhrady?

Fakturácia BRAINSTORMINGU prebieha v deň konania a v plnej výške 180 eur, pričom faktúra je splatná vždy nasledujúci deň.

Fakturácia MENTORINGU prebieha na 2 týždennej báze pričom prvá faktúra je splatná vždy po 14. dni a druhá na konci daného mesiaca. Každé 2 týždne je úhrada vo výške 200 eur. Spolu mesačne 400 eur.

Fakturácia ACCOUNTINGU prebieha na 2 týždennej báze pričom prvá faktúra je splatná vždy po 14. dni a druhá na konci daného mesiaca. Každé 2 týždne je úhrada v sume 900 eur. Spolu mesačne 1800 eur.

Prečo 2 týždenné úhrady?

Umožňuje to pre obe zúčastnené strany väčšiu flexibilitu na úpravu nastavenia dĺžky spolupráce alebo aj výhodu pre prípadné rýchle ukončenie spolupráce a to bez zbytočných časových prestojov. Stáva sa, že sa klient rozhodne časť projektu riešiť neskôr alebo sa rozhodne ho vôbec nezrealizovať. Vtedy je takáto flexibilita, ktorá odráža aktuálny stav diania vo firme veľmi užitočná a prínosná.

Managerka