Ide to aj bez kancelárie

Spolupráca na diaľku má nemalé výhody.

Čas je tá najcennejšia komodita, ktorou človek disponuje. Každý ho máme vopred určený. Deň má vždy len 24 hodín a nedá sa nafúknuť. Je môžné si ho však efektívnejšie manažovať. Jednou z  možností ako zvládnuť viac vecí naraz je aj outsourcing s využitím moderných digitálnych technológii. Ale ponúkať flexibilnú prácu a riadiť ju na diaľku chce odvahu. Pre obe strany. Je to predovšetkým o veľkej dôvere. Avšak firma ktorá sa toho nezľakne, získa viacero nezanedbateľných výhod. Zníži si náklady nielen za prenájom priestorov kancelárie, kancelárskych potrieb a techniky, ale zároveň nemusí riešiť odvody zamestnancov, spracovanie mzdy, či výpovede.

Home office, ale vždy s osobným kontaktom.

Keď majú ľudia možnosť organizovať vlastný čas, sú efektívnejší a šťastnejší. Je to predovšetkým z dôvodu, že takto je pre nich jednoduchšie si organizovať aj svoj súkromný život. Flexibilita si však vyžaduje vysokú úroveň osobnej zodpovednosti a disciplíny. Aj keď ľudia radi pracujú z domu, z kaviarní, počas cestovania či zo sídiel svojich klientov, je dôležité sa pravidelne osobne stretávať. Osobný kontakt je nenahraditeľný. Predsa len človek je tvor spoločenský.

Bez technológií to nepôjde.

Bez technológií by žiadna práca mimo kanceláriu nebola možná. Umožňujú totiž prístup a spoluprácu odkiaľkoľvek. Technológie by sa však mali využívať na kontakt s členmi tímu, nie na ich kontrolu. Najlepším prostriedkom kontroly je totiž dosiahnutie požadovaných výsledkov a obojstranná spokojnosť.

Jasné pravidlá a ciele hneď od začiatku.

Flexibilita ale neznamená anarchiu a neznamená ani byť nepretržite online či plniť priania na počkanie. Základom obojstranne výhodnej spolupráce sú jasne nastavené pravidlá hneď od začiatku a kus dôvery k tomu.

Managerka